Abstrakty

Wskazówki dotyczące przygotowania STRESZCZEŃ do materiałów konferencyjnych

 

Streszczenia należy przygotować w j. polskim i w j. angielskim, na odrębnych stronach (strona w formacie B5: 18,2 × 25,7 cm). Wzór streszczenia zamieszczono poniżej.

 • Czcionka całego tekstu – Times New Roman 10 pkt. (z wyjątkiem tytułu – 12 pkt.).
 • Interlinia 1,0. 
 • Tekst wyjustowany. 
 • Marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm.
 • Tytuł: czcionka 12 pkt., bold; podwójny odstęp między tytułem a nazwiskiem(kami) autora(ów).
 • Autorzy: podkreślić nazwisko osoby prezentującej pracę; podwójny odstęp między nazwiskiem(kami) i adresami; przy pracach wielo autorskich należy użyć indeksu górnego.
 • Adres e-mail do korespondencji; podwójny odstęp między adresem e-mail i słowami kluczowymi.
 • Słowa kluczowe – max 5 słów.
 • Tekst streszczenia – max 300 wyrazów.
 • Po tekście streszczenia należy podać: 1) informację o źródle finansowania badań; 2) informację o wcześniejszej prezentacji (kiedy i gdzie materiał był prezentowany), jeżeli temat i tekst są identyczne lub tylko nieznacznie zmienione w sposób, który nie wnosi do materiału nowych treści.
 • Wszystkie nazwy łacińskie należy pisać kursywą.

 

Streszczenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie Word.doc do dnia 30.04.2019 r.,  na adres: hanna.stepniewska@urk.edu.pl

 

 

WZÓR STRESZCZENIA w j. polskim

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR