Rejestracja

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ DYDAKTYKI I BADAŃ LEŚNYCH -  Jubileusz 70-lecia powołania Wydziału Leśnego w Krakowie" (zwana dalej konferencją jubileuszową) oraz przesyłania materiałów pokonferencyjnych (należy podać cel przetwarzania), na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Biorąc udział w konferencji jubileuszowej przyjmuję do wiadomości, że w jej trakcie odbywa się filmowanie i fotografowanie. Tym samym, decydując się na udział w konferencji jubileuszowej, wyrażacie zgodę na filmowanie i fotografowanie, używanie przygotowanych materiałów filmowych i zdjęć przez organizatorów wydarzeń o celów informacyjnych i promocyjnych, a także zwalniacie organizatorów od odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych materiałów;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w Konferencji Jubileuszowej. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji Jubileuszowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres iod@urk.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: . Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia i przesyłania materiałów pokonferencyjnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 


 

Formularz rejestracyjny:
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR